Pariri rigward Viża għaċ-Ċittadini Maltin

Pariri rigward Viża għaċ-Ċittadini Maltin

It-Taqsima tal-Pariri dwar il-Viża fi ħdan l-Uffiċċju għas-Servizzi Konsulari hija punt ta’ riferiment li tipprovdi pariri ġenerali lil ċittadini Maltin dwar jekk dawn għandhomx bżonn viża jew le biex jivvjaġġaw lejn pajjiżi terzi għal skop speċifiku u għal tul ta’ żmien speċifiku.
​​​

Għal vjaġġar ‘il barra minn Malta żur din l-informazzjoni:

  • Għal lista ta’ pajjiżi li jippermettu dħul mingħajr viża (taħt ċerti ċirkostanzi u kundizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti) għal ċittadini Maltin detenturi ta’ passaport ordinarju Malti, jekk jogħġbok agħfas hawn (Tabella I).

  • Għal lista ta’ pajjiżi li għalihom ċittadini Maltin b’passaport ordinarju Malti jista’ jkollhom bżonn viża, jekk jogħġbok agħfas hawn (Tabella II).

Dawn iż-żewġ tabelli għandhom jinqraw flimkien billi tibda’ tiċċekkja l-informazzjoni taħt Tabella I u jekk il-kriterji ma jaqblux maċ-ċirkostanzi tiegħek tiċċekkja l-informazzjoni taħt Tabella II.


Għal Uffiċjali Pubbliċi li ser jivvjaġġaw ‘il barra miż-żona Schengen tal-Unjoni Ewropea fuq xogħol uffiċjali :-

  • Ir-rekwiżiti u l-proċeduri tal-viża għal Uffiċjali Pubbliċi ta’ Malta jistgħu ivarjaw minn dawk li jinsabu f’Tabella I u II. Għaldaqstant, dawn l-Uffiċjali huma mitluba jikkuntattjaw immedjatament it-Taqsima tal-Pariri dwar il-Viża malli jsiru jafu li potenzjalment ser ikunu mistennija jsiefru fuq xogħol, anke jekk it-tali safar ikun għadu ma ġiex ikkonfermat, mhux aktar tard minn tlett (3) ġimgħat qabel id-data maħsuba għall-ivvjaġġar.

  • Uffiċjali Pubbliċi Maltin għandhom jimlew Formola A malli jirċievu indikazzjoni li se jkunu mitluba jivvjaġġjaw barra mill-U.E. fuq xogħol uffiċjali u jibgħatuha fuq consular.mfet@gov.mt indirizzata lit-Taqsima tal-Pariri dwar Viża. L-uffiċjali huma mitluba jaqraw in-Noti ta' struzzjonijiet jekk jiġu infurmati li għandhom bżonn viża.


Punt ta’ kuntatt għal informazzjoni dwar il-Viża għal ċittadini Maltin

Kwalunkwè talba għal parir dwar il-viża għandha
ssir billi tintbagħat imejl jew iċċempel lit-Taqsima tal-Pariri rigward Viża. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok agħfas hawn.


Ċaħda ta' responsabbiltà

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ mhuwiex responsabbli għall-ħruġ ta’ viżi lil ċittadini Maltin minn stati barranin. Ir-rekwiżi tal-viża għal ċittadini Maltin li se jsiefru huma invarjabbilment suġġetti għal bidliet mill-pajjiżi ospitanti. Il-Ministeru jagħmel ħiltu kollha sabiex jipprovdi informazzjoni korretta li tkun uffiċjalment disponibbli għalih fil-ħin tas-sottomissjoni tat-talba għall-informazzjoni. L-informazzjoni relatata mar-rekwiziti tal-viża inkluża f’dan id-dokument huma biss indikattivi u maħruġin biex jassistu lid-detenturi taPassaport ordinarju Malti. Għaldaqstant il-Ministeru m'għandux jinżamm responsabbli għal kwalunkwè varjazzjoni fl-informazzjoni provduta. L-applikant jista’ jivverifika r-rekwiżiti b'mod indipendenti minn dan is-servizz. Hija r-responsabbiltà taċ-ċittadin konċernat li t-talba għal informazzjoni tkun sottomessa qabel id-data ppjanata tat-tluq. L-informazzjoni għandha wkoll tkun iċċekkjata aktar qrib tad-data tat-tluq, jekk il-mistoqsija tkun tpoġġiet xhur qabel is-safra.


Vjaġġar lejn Malta

It-Taqsima tal-Pariri dwar il-Viża mhijiex responsabbli biex tagħti pariri lil ċittadini mhux Maltin dwar vjaġġjar lejn Malta.

Ċittadini barranin li qed ifittxu parir dwar il-viża biex jivjaġġaw lejn Malta għandhom jikkonsultaw direttament mas-Central Visa Unit (CVU) fi ħdan il- Ministeru għall-Intern, Sigurta’, Riformi u Ugwaljanza.

Jekk is-Central Visa Unit tavża lil xi ħadd sabiex jikkuntattja lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ ta’ Malta, wieħed għandu jibgħat imejl fuq visa.mfet@gov.mt
Indirizz
18,
Triq Zakkarija
Il-Belt Valletta, VLT 1133
Malta

Telefown
+356 21 242 191​

Imejl