Boroż ta' Studju

Boroż ta' Studju

Formola ta’ Applikazzjoni Uffiċjali għal Boroż ta' Studju barra minn Malta mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ

Waħda mill-kundizzjonijiet għal kandidat li japplika u jiġi magħżul biex jieħu borża tastudju speċifika, hija li jħejji testimonjanza qasira fil-forma ta’ kitba akkumpanjata b’ritratti u / jew vidjo qasir relatat direttament mal-esperjenza tal-benefiċjarji tal-borża ta’ studju partikolari matul il-kors/fellowship. Din it-testimonjanza għandha tasal għand it-Taqsima tal-Boroż ta’ Studju fi ħdan l-Uffiċċju as-Servizzi Konsulari fi żmien 30 jum taxogħol mit-tmiem tal-kors speċifiku. Jekk wieħed jonqos milli jissottometti din it-testimonjanza ma jibqax jitqies għal kwalunkwè applikazzjoni futura ta' boroż ta' studju sottomessa mill-benefiċjarju. Għal aktar informazzjoni f’dan ir-rigward, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.

Jekk wieħed jixtieq jibda jirċievi informazzjoni permezz ta’ imejl dwar boroż ta’ studju li jiġu offruti minn żmien għal żmien, għandu jibgħat imejl lil scholarships.mfet@gov.mt


Testimonjanzi

(Ġejjin dalwaqt)
Indirizz
18,
Triq Zakkarija
Il-Belt Valletta, VLT 1133
Malta

Telefown
+356 21 242 191​

Imejl