Testi u Artikli

Testi u Artikli

Ix-Xjenza u d-Diplomazija mill-perspettiva tad-Diżarm.

Id-Diplomazija tax-Xjenza mhix fenomenu ġdid, iżda wieħed li kiseb importanza addizzjonali matul is-snin riċenti minħabba d-dimensjoni xjentifika evidenti fl-isfidi globali ta’ bħalissa. L-aktar definizzjoni estiża tirreferi għad-Diplomazija tax-Xjenza bħala waħda maqsuma fi tlett dimensjonijiet distinti iżda relatati. L-ewwel nett, Ix-Xjenza fid-Diplomazija: fejn l-għerf u l-evidenza xjentifika jiġu użati biex jiggwidaw u jappoġġjaw il-miri tal-Politika Barranija. It-tieni, id-Diplomazija għax-Xjenza: fejn riżorsi u xogħol diplomatiku jiġu utilizzati sabiex tkun iffaċilitata il-koperazzjoni Teknika u Xjentifika fuq bażi internazzjonali. Fl-aħħar, ix-Xjenza għad-Diplomazija: fejn koperazzjoni xjentifika tintuża bħala sors ta’ ġibda u ammirazzjoni politika bejn ċertu pajjiżi sabiex isaħħu r-relazzjonijiet esterni tagħhom. Mill-perspettiva tax-xogħol diplomatiku ta’ Malta fid-Diżarm, l-ewwel żewġ dimensjonijiet tad-definizzjoni huma l-aktar relevanti. Tabilħaqq, Malta tipparteċipa f’diversi għaqdiet internazzjonali relatati mad-Diżarm li jutiliżżaw ix-xjenza sabiex jiggwidaw il-Politika Barranija u/jew jiffaċilitaw il-koperazzjoni teknika, filwaqt li ssegwi mill-qrib ukoll l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi fl-armi.

Publication Date: 02/09/2020Author: Matthew Attard
L-inizjattivi ta’ Malta fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti

Malta ilha membru tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) mill-1 ta’ Diċembru 1964. Bħala parteċipant kburi u attiv fin-Nazzjonijiet Uniti Malta tirrikonoxxi bis-sħiħ l-importanza li jkollha sistema multilaterali bbażata fuq ir-regoli ta’ din l-organizzazzjoni fil-qalba tagħha. Malta tkompli tiddefendi l-importanza li tippromwovi kooperazzjoni internazzjonali billi temmen li l-problemi globali jeħtieġu soluzzjonijiet globali li jistgħu jinkisbu biss permezz ta' kollaborazzjoni u djalogu attiv. Kif uriet l-istorja, u kif fil-fatt qed naraw llum bil-ġlieda kontra l-pandemija COVID-19, għandna bżonn nerġgħu nimmiraw u nerġgħu niffokaw l-isforzi tagħna permezz ta’ sforzi multilaterali u kooperazzjoni internazzjonali. B'dan il-mod biss nistgħu niżguraw soluzzjonijiet dejjiema għall-isfidi u l-problemi kontinwi tad-dinja.

Publication Date: 07/08/2020Author: Kimberly Zammit (Second Secretary) and Michela Zammit (Counsellor).
Id-Diplomazija tal-Ilma ta’ Malta

L-aċċess għall-ilma huwa sors ta’ instabbilta’ u kunflitt kontinwi madwar id-dinja. Id-dinja moderna diversi drabi kienet xhud tal-użu ta’ riżorsi u infrastruttura tal-ilma bħala arma ta’ gwerra f’kunflitti vjolenti. Ir-rwol tad-diplomazija tal-ilma huwa biex jipprevjeni u jimmitiga dawn it-tensjonijiet biex isaħħaħ ir-rabtiet bejn l-ilma, s-sigurta’ u l-paċi. Hi timmira biex tippromwovi l-immaniġjar tal-ilma integrat u transkonfinali, kif ukoll governanza tal-ilma effettiva.

Publication Date: 29/07/2020Author: Ms Michelle Micallef
Malta and Small Island Developing States

Is-Small Island Developing States (SIDS) huwa grupp ta’ stati mferrxa madwar id-dinja, imma li, kif enfasizzat min-Nazzjonijiet Magħquda (NM), jaqsmu sfidi komuni ta’ natura ekonomika u ġejografika li jfixklu l-progress soċjo-ekonomiku tagħhom bħal, inter alia, swieq domestiċi żgħar, iżolament ġejografiku, esposizzjoni għal diżażtri naturali u bijodiversita’ fraġli.

Publication Date: 21/07/2020Author: Mr Dennis Grech, Counsellor
It-Theddid Ibridu u d-diżinformazzjoni: il-pandemija tal-COVID-19

It-theddid ibridu u d-diżinformazzjoni mhumiex fenomeni ġodda fid-dominju tas-sigurtà tal-lum. Madankollu, konsegwenza tal-imxija tal-pandemija tal-COVID-19, u l-iżvilupp rapidu tal-evoluzzjoni tad-dinja ta’ madwarna, serje ta’ theddid ieħor inqas prominenti, beda jieħu prominenza fid-dominju tas-sigurtà. It-theddid ibridu u d-diżinformazzjoni huma żewġ eżempji ta’ dan, flimkien ma’ attivitajiet malizzjużi ċibernetiċi.

Publication Date: 21/07/2020Author: Dorian Farrugia
Malta u l-Agenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA)

Meta wieħed isemmi id-Diplomazija b’relazzjoni max-Xjenza Nukleari, l-ewwel ħsibijiet li jiġu f’moħħ l-individwu forsi huma immaġini ta’ laqgħat bejn Mexxejja ta’ Poteri Nukleari fi żmien ta’ tensjoni politika, ta’ Kapijiet tal-Istat jiffirmaw xi trattat dwar id-Diżarm, tal-Gwerra l-bierda, jew tal-armamenti Nukleari ta’ xi pajjiż jew ieħor. Għalkemm din it-tip ta’ ‘’Diplomazija Nukleari’’ tradizzjonali ffukata fuq l-aspetti Militari, tibqa kruċjali fix-xenarju politiku tal-llum il-ġurnata, il-komunità internazzjonali kull ma jmur dejjem qiegħda tenfasizza aktar fuq il-promozzjoni tal-użu paċifiku tal-enerġija u t-teknoloġija Nukleari. Din l-enfasi tintroduċina ma dimensjoni ġdida tad-Diplomazija relatata max-Xjenza Nukleari filwaqt li tressaq is-suġġett lil’hinn mill-affarijiet Militari u tlaqqaw ma’ dak tal-Iżvilupp Nazzjonali.

Publication Date: 11/06/2020Author: Matthew Attard
Malta fl-isfera internazzjonali: perspettiva ta' Stat żgħir

Mill-aspett tal-lingwa, it terminu “żgħir” juntuża sabiex jgħati tifsira ta’ daqs. Madankollu meta dan it-terminu jintuża biex jiddefinixxi Stat, nsibu ruħna nippruvaw nifmhu x’irridu ngħidu meta nsemmu Stata żgħir. Ta min jsemmi li għad hemm dibattitu kontinwu dwar x' jikkostitwixxi Stat żgħir. L-opinjonijiet huma diverżi, iżda l-akkademiċi naqsu milli jistabbilixxu definizzjoni singolari ta’ x’infisru bi Stati żgħar. Ħafna jargumentaw li d-daqs huwa definit mill-massa tal-art tal-pajjiż filwaqt li oħrajn huma tal-fehma li l-istatura tista’ tiġi perċepita mir-rwol tal-pajjiż fil-ġerarkija internazzjonali.

Publication Date: 01/06/2020Author: Michela Zammit; Dennis Grech; Kimberly Zammit
Ir-Rwol tal-Istati Żgħar fir-Relazzjonijet Internazzjonali

Minkejja d-daqs ġeneralment insinifikanti tagħhom u n-nuqqas ta’ poter, stati żgħar għandhom it-tendenza li jkunu attivi ħafna fir-relazzjonijiet internazzjonali. Tabilħaqq, stati żgħar jilgħabu rwol importanti fid-diplomizija multilaterali.

Publication Date: 25/05/2020Author: Dennis Grech
Id-diplomazija tal-Klima ta’ Malta

Bosta jassoċjaw l-azzjoni dwar il-klima mal-politika nazzjonali. Għalkemm il-governanza tilgħab rwol vitali, il-politika barranija, permezz tad-diplomazija tal-klima, tilgħab rwol ugwalment importanti. In-netwerks li aħna, bħala diplomatiċi, nikkultivaw permezz tal-ambaxxati tagħna u permezz tas-sehem tagħna f’laqgħat reġjonali u internazzjonali jgħinuna nfasslu strateġiji tal-klima mirati għal pajjiżi u reġjuni differenti tad-dinja; l-istess strateġiji jgħinuna nsawru sħubijiet effettivi madwar id-dinja

Publication Date: 18/05/2020Author: M Micallef
Malta u l-multilateraliżmu - Michela-Maria Zammit u Kimberly Zammit

It-thaddin tal-kunċett tal-multilateraliżmu huwa ndispensabbli fil-konfront tad-dinja mmexxija minn Globaliżżazzjoni u l-Interkonnetivita’.

Publication Date: 12/05/2020Author: Michela Maria Zammit, Kimberly Zammit
Pubblikazzjonijiet skont is-Sena
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl