CSO

IKKUNTATTJANA


Indirizz
Uffiċċju għas-Servizzi Konsulari
18, Triq Zakkarija
Il-Belt Valletta, VLT 1133​
Malta

Telefown
+356 21 242 191​

Imejl
Servizz Pubbliku Dejjem Mieghek
servizz dot gov
Rate the Public Service