Segretarju Permanenti

Segretarju Permanenti

Is-Sur Christopher Cutajar

Is-Sur Christopher Cutajar 

Is-Sur Christopher Cutajar twieled fl-1985 u daħal fis-Servizz Pubbliku fl-2007. Huwa ggradwa bl-unuri fin-nursing u iktar tard kiseb Executive Master fl-Amministrazzjoni Pubblika, it-tnejn mill-Università ta’ Malta.

Huwa kien direttament attiv fis-settur tat-trade unions bejn is-sena 2009 u l-2014. Fil-General Workers Union huwa mexxa s-sezzjoni taż-żgħażagħ u serva wkoll bħala membru fil-Kunsill Nazzjonali. Inħatar ukoll fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fejn serva ta’ Uffiċjal Finanzjarju għal sena.

Is-Sur Cutajar beda l-esperjenza tiegħu fl-Amministrazzjoni Pubblika fl-2011 meta serva bħala Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tal-Fgura, post urban b’popolazzjoni ta’ madwar 11,000 persuna. Huwa dam f’din il-kariga għal ħames snin fejn kellu wkoll opportunità jservi ta’ Segretarju f’lokalitajiet oħra kif ukoll bħala Segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali sabiex jiffaċilita perjodi tranżitorji amministrattivi.

Huwa ġie appuntat Segretarju Permanenti fil-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura f’Ġunju 2016 u kien ikkonfermat f’din il-pożizzjoni meta seħħew bidliet amministrattivi fil-Gvern. F’dan il-perjodu, is-Sur Cutajar ikkordina proġetti maġġuri bħall-proġett ta’ Pjazza Tritoni, li sar ikona fid-daħla tal-Belt Valletta. Huwa mexxa wkoll proċess ta’ ristrutturar strateġiku fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fejn sar xogħol ta’ proġetti sostenibbli għall-komunitajiet. Fl-erba’ snin ta’ wara, is-Sur Cutajar serva wkoll bħala Deputat Chairperson tal-Kumitat għas-Sigurtà Marittima.

F’Ġunju tal-2020, is-Sur Cutajar ġie appuntat bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Matul dan il-perjodu, huwa kkordina l-Istrateġija tal-Politika Barranija ta’ Malta, fejn għall-ewwel darba, il-politika barranija Maltija kienet imfassla f’dokument strateġiku.

F’April 2022, dan il-Ministeru ġie denominat mill-ġdid bħala l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ.
Indirizz
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Palazzo Parisio
Triq Il-Merkanti
Valletta, VLT 1171
Malta
18, Zachary Street
Valletta
Malta
331, Allied House
St. Paul Street,
Valletta, VLT 1211
Malta
172, Melita Street
Valletta
Malta

Telefown
2124 2191
2124 2191

Fax
2123 6604
2123 6604

Imejl